Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Akademia Rodziny cz. I – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności

Istotne warunki zamówienia. pdf (866 kB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia. pdf (1,05 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (176 KB)

31-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (1,49 MB)

11-09-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (571 KB)