Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów integracyjnych dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II"

Istotne warunki zamówienia .pdf (750 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (920 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (265 KB)

16-04-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (815 KB)

30-04-2020
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty .pdf (656 KB)

30-04-2020
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (693 KB)

13-05-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (573 KB)