Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kursy prawa jazdy w ramach projektu pn. „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (987 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,73 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (311 KB)

30-01-2020
Wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia .pdf (677 KB)

05-02-2020
Wyjaśnienia nr 2 treści istotnych warunków zamówienia .pdf (676 KB)

18-02-2020
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (828 KB)

25-02-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (593 KB)