Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w KatowicachZ dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostały przekazane Wojewodzie Śląskiemu.
Obecnie funkcję instytucji właściwej w  związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pełni Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej.

Dane teleadresowe:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
 40-024 Katowice
tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65

Plakat projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"W ramach współpracy realizowanej przez Śląski Oddział PFRON i Komendę Śląską OHP uprzejmie informuję o prowadzonej rekrutacji do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lat pozostającej bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (młodzież NEET) . Zachęcamy młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu trwa do końca stycznia 2018r.  Pytania w sprawie projektu proszę kierować do:

Robert Gasz
Śląska Wojewódzka Komenda OHP
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
www.slaska.ohp.pl
tel. 322090863 w. 34, bezpośredni: 32 2090874

 

Plakat 2W Bytomiu zakończono realizację projektu Drogowskaz dla rodzin kontynuacja dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony został na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2017.

Czytaj więcej: Podsumowanie Drogowskaz dla...

Choinka świątecznastroik

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń i nadziei,
jakie niesie ze sobą nadchodzący
Nowy Rok

życzy
Rafał Szpak
Dyrektor MOPR

Plakat MIŚ 2017W dniu 12 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00-14.00 w Bytomiu Miechowicach na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej Kombatant przy ul. Stolarzowickiej 33 odbędzie się trzecia edycja Miechowickich Integracji Świątecznych MIŚ 2017, impreza towarzysząca Wigilii Miejskiej organizowanej przez Prezydenta Miasta Bytomia.
To wydarzenie o charakterze nie tylko integrującym środowisko, ale przede wszystkim charytatywnym. W trakcie imprezy odbędzie się zbiórka przetworzonej żywności, słodyczy, środków czystości dla najuboższych mieszkańców Miechowic, której towarzyszyć będą występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz wystawa rękodzieła jednostek organizacyjnych dzielnicy Miechowice.

Czytaj więcej: Trzecia edycja Miechowickich...

Logo Rodzina 500 plusInformujemy, że na dzień 30 listopada 2017 r. do Ośrodka wpłynęło 9461 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wszystkie wnioski rozpatrywane są w ustawowych terminach. Z prowadzonych statystyk wynika, że postępowanie w 93 % sprawach zostało zakończone. Wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco. Zagrożenie braku bądź wstrzymania wypłat nie występuje.