Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

logo MOPRLogo PFRONMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że do dnia 10 października 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.
Wnioski dostępne są na stronie MOPR - www.mopr.bytom.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, w pokoju nr 3.

logo MOPR

UWAGA! Z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6 - 32 286 99 53.

logo MOPRW dniu 22 lipca 2016 roku Zespół Psychiatryczno – Środowiskowy zorganizował spotkanie targów pracy firmy "Lavoro" Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie dla osób niepełnosprawnych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej przy ulicy Piłsudskiego 67. W targach uczestniczyło 31 osób. Pracownicy Biura Rekrutacji i Rozwoju firmy "Lavoro" przedstawili oferty pracy dla osób niepełnosprawnych z kilku zakładów, szczegółowo omówili charakter pracy, wykonywanych czynności związanych ze stanowiskiem pracy. Ponadto wyjaśnili zasady rekrutacji, chętnie odpowiadali na pytania uczestników. W wyniku zorganizowanego spotkania 11 mężczyzn potwierdziło gotowość do podjęcia pracy na stanowisku szlifierza w zakładzie w Siemianowicach Śląskich oraz 3 kobiety zgłosiły swoją kandydaturę do pracy przy składaniu drobnych elementów gospodarstwa domowego i innych urządzeń na zlecenie firmy" Lavoro" w zakładach na terenie Chorzowa i Dąbrowy Górniczej. Procedura przyjęcia do pracy ( spotkanie koordynatora ds. rekrutacji i szkolenie BHP) ww. kandydatów jest wdrażana przez firmę "Lavoro".

logo MOPRUprzejmie informujemy, iż począwszy od 25 lipca 2016r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę przy ul. Piecucha 10,  zmieni lokalizację i od tej daty będzie znajdować się w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu.
Ponadto, tymczasowo zmieni się numer kontaktowy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6. Nowy numer telefonu: 32 281-14-42

Logo MOPRFundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY:

  • w wieku 18-35 lat,
  • niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
  • mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego

Czytaj więcej: Weź udział w projekcie...

logo MOPR

Jak można się obronić przed przestępcami, jak postępować by nie pozwolić się okraść, i co trzeba zrobić, gdy dojdzie do przestępstwa? To tematy poruszane podczas spotkania z uczestnikami zajęć reintegracji społecznej i zawodowej zorganizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Prelekcję przeprowadzili policjanci Komendy Policji w Bytomiu.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej tutejszego Ośrodka po raz kolejny zaprosili bytomską policję do udziału w zajęciach dla uczestników Klubu. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom zajęć reintegracyjnych zasad bezpiecznego postępowania. Stąd przekazywane informacje dotyczyły między innymi prawnych aspektów obrony przed napastnikiem oraz sposobów i możliwości postępowania w sytuacji, kiedy dojdzie do napadu lub kradzieży. Kolejnymi tematami były kwestie dotyczące sposobów działania kieszonkowców i włamywaczy. Uczestniczący w zajęciach bytomianie mieli również okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do oszustw metodami tzw. „na wnuczka”. Spotkanie prowadziła sierż. szt. Anna Lenkiewicz.

Czytaj więcej: Jak można obronić się przed...