Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

logo MOPR

UWAGA! Z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6 - 32 286 99 53.

logo MOPRW dniu 22 lipca 2016 roku Zespół Psychiatryczno – Środowiskowy zorganizował spotkanie targów pracy firmy "Lavoro" Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie dla osób niepełnosprawnych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej przy ulicy Piłsudskiego 67. W targach uczestniczyło 31 osób. Pracownicy Biura Rekrutacji i Rozwoju firmy "Lavoro" przedstawili oferty pracy dla osób niepełnosprawnych z kilku zakładów, szczegółowo omówili charakter pracy, wykonywanych czynności związanych ze stanowiskiem pracy. Ponadto wyjaśnili zasady rekrutacji, chętnie odpowiadali na pytania uczestników. W wyniku zorganizowanego spotkania 11 mężczyzn potwierdziło gotowość do podjęcia pracy na stanowisku szlifierza w zakładzie w Siemianowicach Śląskich oraz 3 kobiety zgłosiły swoją kandydaturę do pracy przy składaniu drobnych elementów gospodarstwa domowego i innych urządzeń na zlecenie firmy" Lavoro" w zakładach na terenie Chorzowa i Dąbrowy Górniczej. Procedura przyjęcia do pracy ( spotkanie koordynatora ds. rekrutacji i szkolenie BHP) ww. kandydatów jest wdrażana przez firmę "Lavoro".

logo MOPRUprzejmie informujemy, iż począwszy od 25 lipca 2016r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę przy ul. Piecucha 10,  zmieni lokalizację i od tej daty będzie znajdować się w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu.
Ponadto, tymczasowo zmieni się numer kontaktowy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6. Nowy numer telefonu: 32 281-14-42

Logo MOPRFundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY:

  • w wieku 18-35 lat,
  • niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
  • mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego

Czytaj więcej: Weź udział w projekcie...

logo MOPR

Jak można się obronić przed przestępcami, jak postępować by nie pozwolić się okraść, i co trzeba zrobić, gdy dojdzie do przestępstwa? To tematy poruszane podczas spotkania z uczestnikami zajęć reintegracji społecznej i zawodowej zorganizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Prelekcję przeprowadzili policjanci Komendy Policji w Bytomiu.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej tutejszego Ośrodka po raz kolejny zaprosili bytomską policję do udziału w zajęciach dla uczestników Klubu. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom zajęć reintegracyjnych zasad bezpiecznego postępowania. Stąd przekazywane informacje dotyczyły między innymi prawnych aspektów obrony przed napastnikiem oraz sposobów i możliwości postępowania w sytuacji, kiedy dojdzie do napadu lub kradzieży. Kolejnymi tematami były kwestie dotyczące sposobów działania kieszonkowców i włamywaczy. Uczestniczący w zajęciach bytomianie mieli również okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do oszustw metodami tzw. „na wnuczka”. Spotkanie prowadziła sierż. szt. Anna Lenkiewicz.

Czytaj więcej: Jak można obronić się przed...

Logo MOPR"NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" - kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w wys. 70 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu opracowanego przez pracowników Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu pt.: „Nie ma skrzydeł bez korzeni" - kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Czytaj więcej: "Nie ma skrzydeł bez korzeni"