Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Plakat "Bezpieczne miasto - bezpieczna rodzina"


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo MOPRProjekt pt. "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" cieszy się nadal dużym zainteresowaniem beneficjentów projektu – osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W dniach 25 października i 20 listopada br. odbyły się wyjścia na spektakle BesKitu „1725 m n.p.m.” do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK oraz „Zaręczyny” do Teatru Nowego w Zabrzu. Uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego regionu stanowiło nowe doświadczenie i nakreśliło dodatkowe  kierunki w aktywnym zagospodarowaniu czasu wolnego. Rodziny osób chorych bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych grupach wsparcia prowadzonych  przez pracowników Zespołu i ŚDS „Integracja” oraz  lekarza psychiatrę. Umożliwiły one zdobycie wiedzy dot. chorób psychicznych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu codziennym. Uczestnicy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami.

Czytaj więcej: NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI...

Jak efektywnie komunikować się z dzieckiem

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami

Logo MOPRW dniu 18 -go listopada 2016r. ogłoszone zostały wyniki konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wyżej wspomniany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!”. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania  60 bytomskich rodzin, poprzez objecie ich wsparciem asystenta rodziny. Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane do rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Projekt zakłada, że każdy asystent będzie miał pod swoją opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny, dzięki czemu będzie mógł poświęcić każdej z nich zdecydowanie więcej czasu niż ma to miejsce podczas standardowej usługi asystenckiej. co przyczyni się do zdecydowanie bardziej zindywidualizowanej i efektywnej pomocy. Każda rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta kompleksowym wsparciem asystenta rodziny przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Czytaj więcej: „Asystent z rodziną – razem...

Plakat

Logo PFRONW dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Zmiany dotyczą Beneficjentów pomocy w ramach Modułu II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Ze zmianami można zapoznać się na stronie PFRON pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html