Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo MOPRW trakcie realizacji przez  tut. Ośrodek w partnerstwie z Fundacją Inicjatywa projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej zaczął funkcjonować ogólnokrajowy program Rodzina 500 plus. W dużej części program objął uczestników i uczestniczki projektu By-PAS lub ich najbliższe otoczenie. Wypłaty środków z tego programu w sposób znaczący wpłynęły zarówno na sytuację finansową uczestników i uczestniczek działań By-PAS, jak też na ich dotychczasowe funkcjonowanie społeczne. Analiza zachowań, postaw i oczekiwań uczestniczek i uczestników projektu związanych z aktywizacją wskazuje na znaczny wpływ otoczenia społecznego na podejmowane decyzje życiowe. Z uwagi na konieczność zapobiegania niekorzystnym zjawiskom, pracownicy socjalni, widząc potrzebę szerokiej edukacji uczestników i uczestniczek projektu By-PAS korzystających z programu oraz ich najbliższego otoczenia, na przełomie listopada i grudnia w trzech lokalizacjach na terenie miasta, tj. Miechowicach, Karbiu i Śródmieściu, zorganizowali cykl zajęć edukacyjnych. Ich celem było podniesienie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków finansowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, wzmacnianych poprzez wpływ środowiska lokalnego. W spotkaniach wzięły udział 93 osoby, w tym uczestnicy projektu By-PAS korzystający z programu 500+ oraz osoby z ich środowisk.

Logo MOPRW bieżącym roku na realizację programu Prace Społecznie Użyteczne gmina Bytom przeznaczyła ponad 500 tys. zł. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Uczestnicy programu wykonują swoje obowiązki w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną.
Pierwszą edycję programu rozpoczęto w 2008 roku – od tego czasu cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców, którzy do programu przystąpili.

Czytaj więcej: Realizacja programu Prace...

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku zmieniły się godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Ośrodek pracuje w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania zainteresowanych
dostępne są w Informatorze znajdującym się zakładce Kontakt -> Informator

Życzenia świąteczne 2016

Logo MOPRZ dniem 1 stycznia  2017 r. rusza, także w Bytomiu, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o:

  1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
  2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł.

Czytaj więcej: "Za życiem" w Bytomiu -...

Projekt muralaW ramach działań środowiskowych przeprowadzonych w dzielnicy Bytom – Karb w związku z realizowanym Projektem By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w partnerstwie z Fundacją Inicjatywa w przejściu podziemnym, stworzono mural. W pracach trwających trzy dni, brali udział zarówno uczestnicy projektu, jak i zainteresowani mieszkańcy. Z inicjatywą stworzenia powyższego malowidła wyszli uczestnicy projektu i mieszkańcy dzielnicy. Ich zdaniem, środowisko lokalne, w którym zamieszkują, jest negatywnie postrzegane, przez mieszkańców innych dzielnic. Jak podają, związane jest to, z dużymi szkodami górniczymi i brakiem zainteresowania dzielnicą. Przekłada się to bezpośrednio na stan wizualny budynków mieszkalnych oraz infrastruktury miejskiej. Dlatego też postanowili wziąć sprawę w swoje ręce, no i podziało się. Przy wsparciu kibiców Polonii Bytom, na czele z Bartkiem Graca wykonano mural tunelu łączącego obydwie części dzielnicy Karb.

Czytaj więcej: Mural "Karb to skarb", jako...