Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

logo MOPRWięcej chętnych niż miejsc pracy – z taką sytuacją mierzył się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  realizujący w Bytomiu Program Prac Społecznie Użytecznych. By rozwiązać ten problem, bytomscy rajcowie podjęli uchwałę umożliwiającą zwiększenie liczby uczestników programu.

Przypomnijmy, że realizowany od 2008 r. program to szansa dla bezrobotnych klientów MOPR, bez prawa do zasiłku, którzy chcą znaleźć zatrudnienie po często długim okresie pozostawania bez pracy.

Aktualnie w programie uczestnicy 170 osób, ale już w lipcu będzie ich 187. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od lipca do grudnia będziemy realizować nowe zadanie pod nazwą: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r. – mówi Barbara Ender, kierownik Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Czytaj więcej: Rozmowa z Panią Barbarą...

logo MOPRProgram Bytomska Karta Seniora w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zwiększa się również liczba podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Bytomska Karta Seniora

Do grona Partnerów Programu Bytomska Karta Seniora dołączyły kolejne podmioty (instytucje publiczne oraz prywatni przedsiębiorcy), które mają na celu wspieranie  Bytomskich Seniorów w ich aktywizacji. Są nimi:

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu przy ul. Parkowej 1, który zaprasza Bytomskich Seniorów do korzystania z pływalni i siłowni. OSiR w Bytomiu oferuje rabaty w wysokości:
  • 75 % na wejście na basen – cena dla posiadaczy Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł,
  • 71 % na wejście na siłownię – cena dla posiadaczy Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł.

Czytaj więcej: Coraz większe...

Pneumokokom mówimy: Szczepimy!

BUS 500 PlusInformujemy, że w dniu 21.06.2016 r. o godzinie 10.00 nasze miasto odwiedzi bus promujący rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Bus stanie na rynku przy Biurze Promocji Bytomia (ul. Rynek 7). Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bytomia serdecznie zapraszamy.

Logo MOPRZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ STRON W DZIALE WSPARCIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja ważna dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON oraz osób ubiegających się o Bytomską Kartę Seniora.

Od 6 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana godzin przyjęć osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON oraz osób ubiegających się o Bytomską Kartę Seniora. Pracownicy Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych będą przyjmować strony w następujących godzinach:

  • poniedziałki - od 11.30 do 15.30
  • pozostałe dni tygodnia (tj. od wtorku do piątku) - od 8.00 do 12.00.

W sprawie Bytomskiej Karty Seniora strony przyjmowane są w pokoju nr 14 (na parterze budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16).
W sprawie dofinansowań ze środków PFRON strony przyjmowane są w pokoju nr 3 (na parterze budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16).

Logo MOPRWyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” - edycja 2016 r.

W dniu 18 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” - edycja 2016 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 67 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Wyniki otwartego konkursu...