Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

SpotkanieJak można się obronić przed przestępcami, jak postępować by nie pozwolić się okraść, i co trzeba zrobić, gdy dojdzie do przestępstwa? To tematy poruszane podczas spotkania z uczestnikami zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, zorganizowanego przez Klub Integracji Społecznej. Prelekcję przeprowadzili dzielnicowi z komisariatu przy ul. Rostka.
Do udziału w zajęciach dla osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie Bytomia, przedstawicieli policji zaprosili pracownicy Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom zajęć reintegracyjnych, zasad bezpiecznego postępowania. Przekazywane informacje dotyczyły między innymi prawnych aspektów obrony przed napastnikiem oraz sposobów i możliwości postępowania w sytuacji, kiedy dojdzie do napadu lub kradzieży. Kolejnymi tematami były kwestie dotyczące sposobów działania kieszonkowców i włamywaczy. Uczestniczący w zajęciach bytomianie, mieli również okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do oszustw metodami tzw. „na wnuczka”.

Czytaj więcej: Spotkanie w Klubie...

Logo PFRONLogo MOPRW związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3; w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00; telefon kontaktowy 32 388-67-03.

Czytaj więcej: Przyjęcie przez PFRON...

Logo MOPRRadość wspólnego przygotowania posiłków oraz o roli komunikacji w rodzinie to temat kolejnych zajęć w ramach cyklu Spotkanie z przygodą organizowanych przez specjalistów pracy z rodziną zaangażowanych w realizację projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej. Zajęcia te odbyły się 30 stycznia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w salach biura projektu By-PAS przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu.
Grupa 37 uczestników, w tym 13 rodziców, rozpoczęła spotkanie od zabaw integracyjnych, po czym rodzice wraz z dziećmi przystąpili do wspólnego przygotowania sałatki owocowej i warzywnej. Dzięki tej formie aktywności wszyscy mieli namacalną możliwość zapoznania się wieloma gatunkami egzotycznych owoców, rzadziej używanych w kuchni warzyw oraz technikami ich łączenia w ciekawe zestawienia. Późniejsza konsumpcja efektów wspólnej pracy dla wielu uczestników stanowiła nowe doświadczenie smakowe. Wykorzystanie metody zadaniowej zapewniło niezbędne interakcje, dzięki którym uczestnicy wzmacniali umiejętności komunikacji zarówno ze swoimi dziećmi, jak i resztą grupy, wzbogacali psychiczne i emocjonalne zasoby rodzinne, a także kształtowali poczucie sprawstwa. Systematycznie organizowane Spotkania z przygodą opierają się na różnorodnych formach terapii zajęciowej, poszerzającej umiejętności opiekuńczo-wychowawcze uczestników projektu.

Czytaj więcej: Radość wspólnego...

Logo MOPR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
poszukuje
kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
z terenu Bytomia.

Czytaj więcej: Poszukiwania kandydatów na...

Działania środowiskowe z Fundacją Inicjatywa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z partnerem - Fundacją „Inicjatywa” z Bytomia od listopada 2015 r. realizuje projekt „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania środowiskowe są jedną z form pracy socjalnej.

Czytaj więcej: Działania środowiskowe z...

Logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych. W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.
W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.

Czytaj więcej: Prace projektowe MRPiPS