Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Jak efektywnie komunikować się z dzieckiem

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami

Logo MOPRW dniu 18 -go listopada 2016r. ogłoszone zostały wyniki konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wyżej wspomniany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!”. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania  60 bytomskich rodzin, poprzez objecie ich wsparciem asystenta rodziny. Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane do rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Projekt zakłada, że każdy asystent będzie miał pod swoją opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny, dzięki czemu będzie mógł poświęcić każdej z nich zdecydowanie więcej czasu niż ma to miejsce podczas standardowej usługi asystenckiej. co przyczyni się do zdecydowanie bardziej zindywidualizowanej i efektywnej pomocy. Każda rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta kompleksowym wsparciem asystenta rodziny przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Czytaj więcej: „Asystent z rodziną – razem...

Plakat

Logo PFRONW dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Zmiany dotyczą Beneficjentów pomocy w ramach Modułu II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Ze zmianami można zapoznać się na stronie PFRON pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

logo MOPRJeśli jesteś osobą:

  • aktywną,
  • zaangażowaną w sprawy swojej dzielnicy, oraz najbliższego otoczenia,
  • chcesz zerwać ze stereotypowym myśleniem na temat mieszkańców Bytomia,

Zespół Projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w partnerstwie z Fundacją „Inicjatywa”, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu otwartym w ramach działań środowiskowych dla Bytomia-Śródmieścia, z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9.00 w salce parafialnej przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, ul. Jana Matejki 1.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !
* Udział w wydarzeniu bezpłatny

Projekt By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego