Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

logo MOPRUprzejmie informujemy, iż począwszy od 25 lipca 2016r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę przy ul. Piecucha 10,  zmieni lokalizację i od tej daty będzie znajdować się w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu.
Ponadto, tymczasowo zmieni się numer kontaktowy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6. Nowy numer telefonu: 32 281-14-42

Logo MOPRFundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY:

  • w wieku 18-35 lat,
  • niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
  • mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego

Czytaj więcej: Weź udział w projekcie...

logo MOPR

Jak można się obronić przed przestępcami, jak postępować by nie pozwolić się okraść, i co trzeba zrobić, gdy dojdzie do przestępstwa? To tematy poruszane podczas spotkania z uczestnikami zajęć reintegracji społecznej i zawodowej zorganizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Prelekcję przeprowadzili policjanci Komendy Policji w Bytomiu.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej tutejszego Ośrodka po raz kolejny zaprosili bytomską policję do udziału w zajęciach dla uczestników Klubu. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom zajęć reintegracyjnych zasad bezpiecznego postępowania. Stąd przekazywane informacje dotyczyły między innymi prawnych aspektów obrony przed napastnikiem oraz sposobów i możliwości postępowania w sytuacji, kiedy dojdzie do napadu lub kradzieży. Kolejnymi tematami były kwestie dotyczące sposobów działania kieszonkowców i włamywaczy. Uczestniczący w zajęciach bytomianie mieli również okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do oszustw metodami tzw. „na wnuczka”. Spotkanie prowadziła sierż. szt. Anna Lenkiewicz.

Czytaj więcej: Jak można obronić się przed...

Logo MOPR"NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" - kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w wys. 70 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu opracowanego przez pracowników Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu pt.: „Nie ma skrzydeł bez korzeni" - kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Czytaj więcej: "Nie ma skrzydeł bez korzeni"

logo Koperta życiaWspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Czytaj więcej: Akcja "Koperta życia"

Logo 500plusUprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca 2016 r. Punkt Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12 będzie czynny w następujących godzinach:

  • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
  • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Ponadto miło nam poinformować, że uruchomina została winda (dostęp z tyłu budynku - mapka), dzięki której osoby niepełnosprawne oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach bez przeszkód będą mogli złożyć wnioski o ustalenie prawa:

Czytaj więcej: Uwaga! Punkt Łużycka 12 - od...