Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

Plakat 1 Plakat 2

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych oraz  prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Bytomia.

Wymagania:

  • chęć pomocy dzieciom i ich rodzinom
  • spełnienie warunków formalnych w tym otrzymanie kwalifikacji uprawniających do przejęcia opieki nad dzieckiem
  • ukończone szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

Oferujemy:

  • świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • wynagrodzenie dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla rodzin zawodowych
  • wsparcie MOPR
  • bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne

WAŻNE!

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 56 lub w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 39)

W dniu 3 października 2016 r. o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w budynku MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (2 piętro, p. 136).

Logo MOPRDział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że począwszy od 1 października 2016 r. wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12, w następujących godzinach:

  • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
  • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Uwaga! Likwidacji ulega punkt przyjmowania wniosków przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

Nie zmienia się harmonogram przyjmowania wniosków w niżej wymienionych Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

TPPŚ nr 5

ul. Orzegowska 20a

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

8.00-10.00

8.00-10.00

TPPŚ nr 6

ul. Konstytucji 89

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 7

ul. Szymały 122b

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 8

ul. Stolarzowicka 35

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

Przypominamy, że druki o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego w formie elektronicznej można pobrać z naszej strony w zakładce Druki do pobrania -> Dział Dodatków Mieszkaniowych.

logo MOPRLogo PFRONMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że do dnia 10 października 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.
Wnioski dostępne są na stronie MOPR - www.mopr.bytom.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, w pokoju nr 3.

logo MOPR

UWAGA! Z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6 - 32 286 99 53.

logo MOPRW dniu 22 lipca 2016 roku Zespół Psychiatryczno – Środowiskowy zorganizował spotkanie targów pracy firmy "Lavoro" Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie dla osób niepełnosprawnych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej przy ulicy Piłsudskiego 67. W targach uczestniczyło 31 osób. Pracownicy Biura Rekrutacji i Rozwoju firmy "Lavoro" przedstawili oferty pracy dla osób niepełnosprawnych z kilku zakładów, szczegółowo omówili charakter pracy, wykonywanych czynności związanych ze stanowiskiem pracy. Ponadto wyjaśnili zasady rekrutacji, chętnie odpowiadali na pytania uczestników. W wyniku zorganizowanego spotkania 11 mężczyzn potwierdziło gotowość do podjęcia pracy na stanowisku szlifierza w zakładzie w Siemianowicach Śląskich oraz 3 kobiety zgłosiły swoją kandydaturę do pracy przy składaniu drobnych elementów gospodarstwa domowego i innych urządzeń na zlecenie firmy" Lavoro" w zakładach na terenie Chorzowa i Dąbrowy Górniczej. Procedura przyjęcia do pracy ( spotkanie koordynatora ds. rekrutacji i szkolenie BHP) ww. kandydatów jest wdrażana przez firmę "Lavoro".