Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Miło nam poinformować, że do pracy w Zespole została powołana Marta Szmelcer - główny specjalista ds. pracy z rodziną w naszym Ośrodku. Pani Marta jest jednym z pięciu członków Zespołu wybranych spośród kandydatów zgłoszonych z całej Polski przez stronę samorządową. Została zarekomendowana przez Komisję wspólną Rządu i Samorządu.

Informacja o pełnym składzie zespołu .pdf

Pragniemy poinformować, że Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom - w maju br. zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie a Miastem Bytom  w zakresie aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby zainteresowane uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter) w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku  w godzinach od 8:00 do 12:00.
Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z wykazem firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dla Uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” publikowane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Ogólnopolska Karta Seniora”. Wykaz firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępny jest również na portalu Głos Seniora w zakładce www.glosseniora.pl/strona/oks.

Herb Bytomia    

Plakat JNSProjekt "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska", realizowany przez Fundację Imago w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami Ronal GmbH i BSW gGmbH.
W ramach projektu osoby niepracujące do 35 roku życia, mieszkające w woj. śląskim mają możliwość odbyć 2-miesięczny staż w Niemczech w zawodach produkcyjnych i technicznych, takich jak np. automatyk, spawacz, mechatronik, operator obrabiarek CNC, elektryk, magazynier i wiele innych. Dodatkowo, przed wyjazdem uczestnicy biorą udział w kursie j. niemieckiego, warsztatach z umiejętności społecznych i multikulturowych, a po powrocie do kraju mogą skorzystać z dodatkowych wybranych kursów lub pośrednictwa pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Najbliższy wyjazd planowany jest w czerwcu 2017 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.