Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

Plakat

Logo PFRONW dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Zmiany dotyczą Beneficjentów pomocy w ramach Modułu II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Ze zmianami można zapoznać się na stronie PFRON pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

logo MOPRJeśli jesteś osobą:

  • aktywną,
  • zaangażowaną w sprawy swojej dzielnicy, oraz najbliższego otoczenia,
  • chcesz zerwać ze stereotypowym myśleniem na temat mieszkańców Bytomia,

Zespół Projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w partnerstwie z Fundacją „Inicjatywa”, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu otwartym w ramach działań środowiskowych dla Bytomia-Śródmieścia, z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9.00 w salce parafialnej przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, ul. Jana Matejki 1.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !
* Udział w wydarzeniu bezpłatny

Projekt By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Integracja w KrakowieKolejnym działaniem w ramach projektu "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin był wyjazd integracyjny do Krakowa, w którym uczestniczyło 40 beneficjentów projektu oraz  pracownicy Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu. Dżdżysta i zimna aura nie przeszkodziła uczestnikom w "zakosztowaniu" uroków Krakowa i jego okolic. Kierując się do dawnej stolicy  Polski  zwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II.

Czytaj więcej: INTEGRACJA W KRAKOWIE

PiknikJednym z działań projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, był piknik integracyjny z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię przeprowadzony 23 września 2016r. przez pracowników  Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu. Impreza odbyła się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu-Szombierkach przy ul. Karpackiej 25, a uczestniczyło w niej około 200 osób, w tym beneficjenci projektu, osoby zaproszone oraz społeczność lokalna.

Czytaj więcej: Rodzinny piknik - relacja

Logo UE programu operacyjnego

Prawie 6,5 tys. osób skorzysta w Bytomiu ze wsparcia banku żywności. W poniedziałek, 5 września, rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
W ramach realizowanego programu, beneficjenci spełniający kryteria dochodowe oraz te wynikające z ustawy o pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), otrzymują paczki złożone z czternastu artykułów. Są w nich takie produkty jak np. makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko, cukier, olej, dżem, szynka drobiowa czy ser. Żywność, której dystrybucją zajmuje się bytomski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30 w magazynie żywności przy ul. Łużyckiej 12a. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który będzie realizowany do końca czerwca 2017 roku,  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Czytaj więcej: Pomoc żywnościowa w Bytomiu