Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

Plakat MIŚ 2016

Plakat samookaleczenia

Logo MOPRProjekt pt. "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" cieszy się nadal dużym zainteresowaniem beneficjentów projektu – osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W dniach 25 października i 20 listopada br. odbyły się wyjścia na spektakle BesKitu „1725 m n.p.m.” do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK oraz „Zaręczyny” do Teatru Nowego w Zabrzu. Uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego regionu stanowiło nowe doświadczenie i nakreśliło dodatkowe  kierunki w aktywnym zagospodarowaniu czasu wolnego. Rodziny osób chorych bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych grupach wsparcia prowadzonych  przez pracowników Zespołu i ŚDS „Integracja” oraz  lekarza psychiatrę. Umożliwiły one zdobycie wiedzy dot. chorób psychicznych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu codziennym. Uczestnicy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami.

Czytaj więcej: NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI...

Jak efektywnie komunikować się z dzieckiem

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami

Logo MOPRW dniu 18 -go listopada 2016r. ogłoszone zostały wyniki konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wyżej wspomniany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą „Asystent z rodziną – razem silniejsi!”. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania  60 bytomskich rodzin, poprzez objecie ich wsparciem asystenta rodziny. Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane do rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Projekt zakłada, że każdy asystent będzie miał pod swoją opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny, dzięki czemu będzie mógł poświęcić każdej z nich zdecydowanie więcej czasu niż ma to miejsce podczas standardowej usługi asystenckiej. co przyczyni się do zdecydowanie bardziej zindywidualizowanej i efektywnej pomocy. Każda rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta kompleksowym wsparciem asystenta rodziny przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Czytaj więcej: „Asystent z rodziną – razem...