Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Plakat MIŚ 2017W dniu 12 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00-14.00 w Bytomiu Miechowicach na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej Kombatant przy ul. Stolarzowickiej 33 odbędzie się trzecia edycja Miechowickich Integracji Świątecznych MIŚ 2017, impreza towarzysząca Wigilii Miejskiej organizowanej przez Prezydenta Miasta Bytomia.
To wydarzenie o charakterze nie tylko integrującym środowisko, ale przede wszystkim charytatywnym. W trakcie imprezy odbędzie się zbiórka przetworzonej żywności, słodyczy, środków czystości dla najuboższych mieszkańców Miechowic, której towarzyszyć będą występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz wystawa rękodzieła jednostek organizacyjnych dzielnicy Miechowice.

Czytaj więcej: Trzecia edycja Miechowickich...

Logo Rodzina 500 plusInformujemy, że na dzień 30 listopada 2017 r. do Ośrodka wpłynęło 9461 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wszystkie wnioski rozpatrywane są w ustawowych terminach. Z prowadzonych statystyk wynika, że postępowanie w 93 % sprawach zostało zakończone. Wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco. Zagrożenie braku bądź wstrzymania wypłat nie występuje.

Logo PFRONMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zapoznać się z raportem końcowym a także z prezentacją wyników badań dotyczących „Badania zakładów aktywności zawodowej”. Powyższe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.pfron.org.pl/

Dzień pracownika socjalnego
Szanowni Państwo,

Z okazji dnia pracownika socjalnego, wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy państwu za trud i składamy wyrazy szczerego uznania za pracę i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Rafał Szpak,  Anna Chlebowska,  Emilian Kujawski

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przypomina, że do 4 grudnia 2017 roku można składać dowody wykazujące poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki).
Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, można  je składać w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:

  • Poniedziałek: od 8.00 do 17.00,
  • Wtorek - Piątek: od 8.00 do 14.00

Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiący podstawę refundacji poniesionych wydatków znajduje się pod tym adresem.

Logo 500plusNa dzień 31 października 2017 r. odnotowano wpływ 9 239 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018, z czego:

  • 7329 w sierpniu
  • 1359 we wrześniu
  • 551 w październiku.

Podsumowując pierwszy etap realizacji programu informujemy, że w ustawowym terminie tj. do 31 października wszystkie sierpniowe wnioski zostały poddane weryfikacji, w wyniku której:

Czytaj więcej: Program Rodzina 500 plus -...