Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo 500+Informujemy, iż od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy.

Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Nadmieniamy, iż złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Czytaj więcej: Wnioski "Rodzina 500 plus"...

logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Miło nam poinformować, że do pracy w Zespole została powołana Marta Szmelcer - główny specjalista ds. pracy z rodziną w naszym Ośrodku. Pani Marta jest jednym z pięciu członków Zespołu wybranych spośród kandydatów zgłoszonych z całej Polski przez stronę samorządową. Została zarekomendowana przez Komisję wspólną Rządu i Samorządu.

Informacja o pełnym składzie zespołu .pdf

Pragniemy poinformować, że Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom - w maju br. zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie a Miastem Bytom  w zakresie aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby zainteresowane uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter) w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku  w godzinach od 8:00 do 12:00.
Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z wykazem firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dla Uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” publikowane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Ogólnopolska Karta Seniora”. Wykaz firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępny jest również na portalu Głos Seniora w zakładce www.glosseniora.pl/strona/oks.

Herb Bytomia