Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności
3 etaty - 3 osoby

Ogłoszenie .pdf (701 KB)

Podstawa prawna naboru: art.3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 §3 oraz o art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawowe zadania opiekunów prawnych i kuratorów to:

  • sprawowanie pieczy nad majątkiem ubezwłasnowolnionego,
  • reprezentacja w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Czytaj więcej: 2 października 2018 r. -...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny w Dziale Wsparcia Rodziny
1 etat - 1 osoba

Ogłoszenie .pdf (624 KB)