Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby MOPR w Bytomiu"

Ogłoszenie .pdf (587 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .pdf (477 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (721 KB)
Załączniki do SIWZ .pdf (645 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (164 KB)
Oświadczenie - grupa kapitałowa .doc (49 KB)

26-11-2020
Zmiana treści SIWZ .pdf (457 KB)
Formularz oferty w wersji edytowalnej po modyfikacji .doc (151 KB)

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: "Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu"

Istotne warunki zamówienia .pdf (733 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,44 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (603 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa serwera na potrzeby MOPR w Bytomiu"

Ogłoszenie .pdf (586 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .pdf (226 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (721 KB)
Załączniki do SIWZ .pdf (641 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (160 KB)

25-11-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ .pdf (321 KB)

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w roku 2021

Istotne warunki zamówienia .pdf (694 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (873 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (189 KB)

18-11-2020
Zmiana treści IWZ .pdf (464 KB)

20-11-2020
Wyjaśnienia treści IWZ .pdf (769 KB)

23-11-2020
Wyjaśnienia treści IWZ .pdf (473 KB)

UWAGA! Przesunięty termin składania i otwarcia ofert:

  • oferty należy złożyć do dnia: 25 listopada 2020 r. do godz. 10:00
  • otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 listopada 2020 r. o godz. 10:00

26-11-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (758 KB)