Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przeciwdziałającemu stresowi i wypaleniu zawodowemu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach projektu „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu"

Istotne postanowienia umowne .pdf (770 KB)
IWZ szkolenia .pdf (952 KB)
Załącznik A do IWZ - opis przedmiotu zamówienia .pdf (535 KB)
Załączniki do IWZ .pdf (719 KB)
Załączniki do IWZ w formie edytowalnej .doc (884 KB)

29-12-2020
IWZ szkolenia - zmodyfikowany .pdf (953 KB)
Załącznik nr 1 do IWZ - zmodyfikowany .pdf (852 KB)
Załącznik nr 1 do IWZ w formie edytowalnej - zmodyfikowany .doc (688 KB)

30-12-2020
Wyjaśnienia treści IWZ .pdf (668 KB)

08-01-2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (792 KB)

01-02-2021
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (227 KB)

 

Informujemy, iż wszystkie archiwalne postępowania przetargowe dostępne są w formie papierowej

w pokoju nr 131 Działu Administracyjnego (2 piętro)