Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na osiem części

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,12 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (2,81 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (600 KB)

03-09-2020 UWAGA - Modyfikacja treści IWZ (dotyczy części E)
Modyfikacja treści IWZ (dotyczy części E) .pdf (376 KB)
Załącznik w formie edytowalnej - do części E .doc (282 KB)

  
Konkurs ofert pn.: Wymiana okien, drzwi oraz parapetów wewnętrznych, zewnętrznych w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku przy ul. Rodziewiczówny 6/1a w Bytomiu
 
Załącznik 1 - formularz oferty .pdf (567 KB); .doc (75 KB)
 

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Akademia Rodziny cz. I – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności

Istotne warunki zamówienia. pdf (866 kB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia. pdf (1,05 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (176 KB)

31-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (1,49 MB)

11-09-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (571 KB)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf (618 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (780 KB)
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (824 KB)
Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (525 KB)
Załącznik B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (526 KB)
Załącznik C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (692 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (375 KB)

17-07-2020
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią nr 1 .pdf (505 KB)
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią nr 2 .pdf (235 KB)

20-07-2020
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf (373 KB)
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią nr 3 .pdf (269 KB)

23-07-2020
Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP oraz oświadczenie - grupa kapitałowa .pdf (856 KB)
Oświadczenie  - grupa kapitałowa. doc (103 KB)

31-07-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety IV - VI .pdf (1,66 MB)

05-08-2020
Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na PAKIET IV i PAKIET V .pdf (445 KB)

11-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety II, III oraz V .pdf (1,58 MB)

12-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety I i IV .pdf (1,62 MB)

18-08-2020
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - pakiety I i IV .pdf (554 KB)

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PAKIET I, PAKIET IV) .pdf (993 KB)
Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (PAKIET I, PAKIET IV) .docx (204 KB)

19-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet I .pdf (1,43 MB)

24-08-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet IV .pdf (1,30 MB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Wyjazdowy trening doskonalenia umiejętności rodzicielskich

Istotne warunki zamówienia. pdf (1 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia. pdf (1,40 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (781 KB)

07-07-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (343 KB)

16-07-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (239 KB)