Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas trzech wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (884 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,44 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (269 KB)

20-03-2020
Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty .pdf (700 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na pięć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,09 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (2,22 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (453 KB)

11-03-2020
Zmiana treści istotnych warunków zamówienia - UWAGA zmiana terminu .pdf (308 KB)

24-03-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (853 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/-ek projektu "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II"

Istotne warunki zamówienia .pdf (843 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (982 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (273 KB)

02-03-2020
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (668 KB)

09-03-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (573 KB)