Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek projektu pn. Rewitalizacja z  Klubem Integracji Społecznej edycja I

Istotne warunki zamówienia .pdf (729 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (886 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (237 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności dla osób realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, będących uczestnikami/uczestniczkami projektu pn.: Centrum Wsparcia Rodziny - edycja I

Istotne warunki zamówienia .pdf (857 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,05 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (293 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Usługa indywidualnego doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (713 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (915 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (236 KB)

11-09-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (676 KB)

Konkurs ofert pn.: Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie”

Istotne warunki zamówienia .pdf (874 KB)
Załączniki do ogłoszenia .pdf (1,5 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (159 KB)

23-08-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (487 KB)

27-08-2018
Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (370 KB)

28-08-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (370 KB)