Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów: sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych oraz obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Istotne warunki zamówienia .pdf (730 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (916 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (782 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów: sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych oraz obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Istotne warunki zamówienia .pdf (730 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (883 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (898 KB)

19-03-2019
Informacja o odstąpieniu od rozstrzygnięcia postępowania .pdf (339 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (919 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,09 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (234 KB)

18-03-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (592 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (940 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,06 MB)
Załączniki w wersji edytowalnej .doc (269 KB)

18-03-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (646 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowego treningu dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (734 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,06 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (256 KB)

11-03-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (696 KB)

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (874 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,14 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (356 KB)

05-03-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (677 KB)

15-03-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (572 KB)