Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie”

Istotne warunki zamówienia .pdf (864 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (994 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (265 KB)

07-01-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (677 KB)

09-01-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (241 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (858 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (861 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (248 KB)

02-01-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (714 KB)

09-01-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (240 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (354 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (385 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (207 KB)

27-12-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (685 KB)

09-01-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (245 KB)