Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (960 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,26 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (317 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs komputerowy ECDL e-Citizen z egzaminem certyfikującym dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (377 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (505 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (898 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (740 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,05 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (263 KB)

04-09-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (329 KB)

16-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (243 KB)

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazdowy trening doskonalenia  kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (882 KB)
Załączniki do istatnych warunków zamówienia .pdf (1,17 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (371 KB)

05-09-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (672 KB)

17-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (501 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs tworzenia dekoracji i kompozycji kwiatowych dla uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I

Istotne warunki zamówienia .pdf (942 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,17 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (267 KB)

22-08-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (676 KB)

03-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (576 KB)