Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na dwie części w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (450 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (635 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (359 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (695 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (471 KB)

Konkurs ofert pn.: Superwizja dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej realizujących zadania w ramach projektu pt.: „Centrum Wsparcia Rodziny edycja I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie .pdf (383 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (172 KB)
Postanowienia umowne .pdf (325 KB)

16-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (526 KB)