Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert pn.: Kurs komputerowy ECDL e-Citizen wraz z egzaminem certyfikującym

Istotne warunki zamówienia .pdf (597 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (0,98 MB)
Umowa powierzenia przetwarzania danych .pdf (533 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (891 KB)

09-07-2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (308 KB)

Konkurs ofert pn.: Dwa wyjazdowe treningi doskonalenia umiejętności rodzicielskich

Istotne warunki zamówienia .pdf (652 KB)
Umowa powierzenia przetwarzania danych .pdf (491 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (545 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (267 KB)

21-06-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (568 KB)

29-06-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (244 KB)

Konkurs ofert pn.: Wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji rodzicielskich

Istotne warunki zamówienia .pdf (532 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (782 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (371 KB)
Umowa powierzenia przetwarzania danych .pdf (428 KB)

20-06-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (887 KB)

19-07-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (246 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (499 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (563 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (128 KB)

08-06-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (394 KB)

18-06-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (325 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,00 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (562 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (233 KB)

01-06-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (325 KB)

12-06-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (249 KB)

Konkurs ofert pn.: Usługa cateringowa dla uczestników/ uczestniczek w ramach zadania publicznego pn.: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Istotne warunki zamówienia .pdf (594 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (694 KB)
Formularz ofertowy .doc (160 KB)

17-05-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (429 KB)

21-05-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (404 KB)