Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Istotne warunki zamówienia .pdf (690 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (847 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (187 KB)

02-12-2019
Wyjaśnienia i zmiana treści .pdf (1,40 MB)

06-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (751 KB)

31-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (380 KB)