Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2020

Istotne warunki zamówienia .pdf (702 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (845 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (162 KB)

04-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (758 KB)

09-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (550 KB)