Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Świadczenie usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz opieki wytchnieniowej w roku 2020

Istotne warunki zamówienia .pdf (703 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (854 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (161 KB)

04-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (755 KB)

09-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (554 KB)