Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (960 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,26 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (317 KB)

25-09-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (806 KB)

01-10-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (663 KB)