Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs komputerowy ECDL e-Citizen z egzaminem certyfikującym dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (377 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (505 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (898 KB)

27-09-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (331 KB)

30-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (246 KB)