Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (740 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,05 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (263 KB)

04-09-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (329 KB)

16-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (243 KB)