Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazdowy trening doskonalenia  kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (882 KB)
Załączniki do istatnych warunków zamówienia .pdf (1,17 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (371 KB)

05-09-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (672 KB)

17-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (501 KB)