Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs tworzenia dekoracji i kompozycji kwiatowych dla uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I

Istotne warunki zamówienia .pdf (942 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,17 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (267 KB)

22-08-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (676 KB)

03-09-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (576 KB)