Plakat CWR

Jak być lepszym rodzicem?

To pytanie, przynajmniej raz w życiu zadał sobie każdy rodzic. Korzystamy z poradników, wsparcia  bliskich, wymiany doświadczeń ze znajomymi. Ostatecznie jednak, musimy wypracować swój model opieki nad tymi najmniejszymi członkami naszego społeczeństwa. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspiera rodziców, w tym również rodziców zastępczych, w pełnieniu ich życiowej roli. Między innymi  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  Centrum Wsparcia Rodziny edycja I prowadzony jest cykl zajęć adresowany do rodzin, dotyczący budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, wentylowania negatywnych emocji,  roli zabawy i podziału obowiązków domowych. W tych wyjazdowych formach wsparcia uczestniczyło dotychczas 210 osób dorosłych i 434 dzieci.

Uczestnicy/ uczestniczki projektu mogą na co dzień korzystać ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny oraz porad specjalistów takich jak: psycholog, pedagog lub terapeuta zajęciowy.