Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Wyjazdowy trening motywacji do zmiany dla uczestników/-czek projektu pn.: „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Istotne warunki zamówienia .pdf (759 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1000 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (273 KB)

01-08-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (683 KB)

12-08-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (504 KB)