Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny w Dziale Wsparcia Rodziny
2 etaty / 2 osoby

Ogłoszenie .pdf (599 KB)