Uwaga!Logo MOPRW związku ze zmianami dni i godzin przyjmowania stron przez pracowników Ośrodka od dnia 1 lipca br. informujemy, że:

1. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej, Działu Wsparcia Rodziny, Działu Pomocy Instytucjonalnej i Dochodzenia Opłat przyjmują interesantów w:

 • poniedziałki od godziny 14.00 do 16.30
 • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do 10.00

2. Pracownicy Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przyjmują interesantów w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym programu Aktywny Samorząd, a także w sprawie realizacji programu Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora w:

 • poniedziałki od godziny 14.00 do 16.30
 • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do 12.00

3. Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjmują interesantów w:

 • poniedziałki od godziny 8.30 do 16.30
 • od wtorku do czwartku od godziny 8.00 do 14.00

4. Pracownicy Zespołu Obsługi Świadczeń Socjalnych przyjmują interesantów:

 1. ) w lokalizacji ul. Łużycka 12 - w zakresie przyjmowania wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych, Działu Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności, Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, a także wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora:
 • poniedziałki od godziny 7.30 do 16.30
 • wtorki, środy i czwartki od godziny 7.30 do 15.00
 • piątki od godziny 7.30 do 13.30
 1. ) w lokalizacji ul. Strzelców Bytomskich 21, pokój 4 i 5 - w zakresie obsługi klientów zgłaszających się do Działu Świadczeń Rodzinnych, Działu Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności:
 • w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.30
 • wtorki, środy, czwartki od godziny 8.00 do 15.00
 • piątki od godziny 8.00 do 13.30

5. Pracownicy Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przyjmują interesantów:

 • w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.30
 • wtorki, środy i czwartki od godziny 8.00 do 15.00
 • piątki od godziny 8.00 do 13.30

6. Pracownicy punktu informacyjnego Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej, Sekretariatu oraz Działu Pomocy Środowiskowej przyjmują interesantów:

 • w poniedziałki od godziny 7.45 do 16.45
 • od wtorku do czwartku od godziny 7.45 do 15.15
 • w piątki od godziny 7.45 do 13.45

7. W ramach Działu Finansowo-Księgowego funkcjonuje kasa w godzinach:

 • w poniedziałki od 9.30 do 15.30
 • od wtorku do czwartku od 9.30 do 14.00
 • w piątki od 9.30 do 12.30