Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na dwie części w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (450 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (635 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (359 KB)

04-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (274 KB)

14-06-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (252 KB)