Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (695 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (471 KB)

04-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (686 KB)

11-06-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (672 KB)