Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na dziewięć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (718 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,27 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (550 KB)

30-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (691 KB)

31-05-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (561 KB)