Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 17 czerwca 2019 roku do 1 lipca 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:

Poniedziałek - 8.00-17.00
Wtorek -  8.00- 14.00
Środa - 8.00-14.00
Czwartek - 8.00-14.00
Piątek - 8.00-14.00

Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków znajduje się w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.