Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów: sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych oraz obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Istotne warunki zamówienia .pdf (730 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (883 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (898 KB)

19-03-2019
Informacja o odstąpieniu od rozstrzygnięcia postępowania .pdf (339 KB)