Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (919 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,09 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (234 KB)

18-03-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (592 KB)

02-04-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (580 KB)