Aktywne porankiMOPR w Bytomiu już od ponad roku realizuje największy projekt aktywizacyjno-integracyjny dla mieszkańców całego miasta. To AS Aktywny Społecznie, który łącznie obejmie 600 osób, na co dzień korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Realizację projektu zaplanowano na okres trzech lat: 01.01.2018-31.12.2020, natomiast łączna wartość zaplanowanych wydatków to 9.444.299,66 zł, w tym  8.027.654,71 zł dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Część działań projektu AS Aktywny Społecznie skierowana jest do najbliższego otoczenia jego uczestników i uczestniczek poprzez realizację działań środowiskowych. Wzmacniają one efekty uczestnictwa w zindywidualizowanych formach aktywizacji, dzięki włączeniu szerszego grona osób do aktywnej pracy nad sobą. Działania środowiskowe prowadzimy w różnych punktach miasta, najwięcej  zajęć odbywa się jednak w siedzibie projektu, przy ul. Piłsudskiego 67 (w dawnym budynku przychodni lekarskiej). Osoby zainteresowane aktywnością mającą na celu zmianę jakości życia społecznego (np. poprzez poprawę relacji sąsiedzkich lub rozwiązywanie konfliktów), zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Część cyklicznych działań środowiskowych przedstawiamy na załączonych plakatach wraz z kontaktowymi numerami telefonów.

Aktywne poranki

Czas na rozmowę

Warsztaty kreatywne

Zajęcia taneczne