Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  w Dziale Wsparcia Rodziny
1 etat  - 1 osoba

Ogłoszenie .pdf (1,16 MB)

25-02-2019
Nierozstrzygnięcie naboru .pdf (12 KB)