DrogowskazyKończący się rok był dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie rekordowy pod względem wartości pozyskanych funduszy na realizację projektów społecznych. Nasz Ośrodek uzyskał pełną wnioskowaną pulę środków, a jeden z projektów zdobył najwyższą liczbę punktów w konkursie. Efektem jest zapewnienie środków na wszystkie projekty MOPR wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Łączna kwota pozyskana w samym 2018 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 17 696 184,72 zł. Część projektów już się toczy, pozostałe będą uruchamiane sukcesywnie w kolejnych latach. Realizację zaplanowano aż do grudnia 2022 roku. Więcej o projektach MOPR można przeczytać w zakładce „Realizowane projekty”.