DrogowskazyBezpieczeństwu poświęcona była trzecia edycja projektu "Drogowskaz dla rodzin", na który miasto pozyskało 80 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dobiega końca. Pieniądze w większości przeznaczone zostały na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK).

Kończący się projekt zatytułowany był "Strefa bezpieczeństwa". Nie bez przyczyny. Od kilku miesięcy osoby doświadczające przemocy i znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać pomoc i schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Wrocławskiej 46, który po drobnej reorganizacji systemu wsparcia w mieście, został włączony w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To miejsce, w którym osoby po traumatycznych przejściach mogą odzyskać równowagę psychiczną pod okiem specjalistów.

Na potrzeby ośrodka zaadaptowany został budynek po byłym domu dziecka, trzeba było go wyremontować i dostosować do potrzeb osób szukających schronienia. Skorzystaliśmy z tego, że ministerstwo dało możliwość pozyskania środków na dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie - mówi Marta Szmelcer, po. kierownika OIK. Pieniądze przeznaczyliśmy przede wszystkim na zakup wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej - miejsca, gdzie osoby dotknięte przemocą poczują się bezpiecznie. To przede wszystkim przedmioty codziennego użytku, np.: łóżko z materacem, krzesła, stół, szafa, sprzęt AGD (pralka, lodówka, kuchenka, odkurzacz),  i akcesoria kuchenne. Wyposażyliśmy również salę, gdzie są prowadzone zajęcia terapeutyczne, a także kącik dla dzieci - dodaje Marta Szmelcer.

W ramach projektu doświadczeni psycholodzy i pedagodzy prowadzili warsztaty dla osób dotkniętych przemocą. Ich głównym celem było podejmowanie działań w kierunku zatrzymania koła przemocy. Dopóki nie uświadomimy sobie, ze przemoc rodzi przemoc, nie uwolnimy się od destrukcyjnych myśli i zachowań, zwłaszcza wobec dzieci, które są słabsze i nie mają możliwości obrony - podkreśla Marta Szmelcer. Osoby doświadczające przemocy uczyły się radzenia sobie z gniewem, rozdrażnieniem, bezsilnością czy wściekłością. Staraliśmy się im pomóc rozumieć zachowania dziecka i unikać krzywdzenia. Zachęcaliśmy do pracy nad sobą i swoim związkiem, żeby uświadomili sobie, jak traumatyczne dla dzieci jest dorastanie w atmosferze agresji i okazywania siły.

Dodajmy, że dwie poprzednie edycje projektu "Drogowskaz dla rodzin" spotkały się z dużym zainteresowaniem. Prowadzone były kampanie informacyjne, warsztaty dla rodziców uświadamiające m.in. czym jest przemoc wobec dzieci i jak unikać destrukcyjnych zachowań w życiu codziennym. Psychologowie i terapeuci pracowali też podczas warsztatów z ojcami osadzonymi w Areszcie Śledczym, by przygotować ich na niełatwe relacje w rodzinie po powrocie na wolność.

Drogowskaz 1    Drogowskaz 2