Logo MOPR

Informujemy, że w związku z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 stycznia 2014 r.  do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę  samotną – 11,36 zł/ miesiąc;
2) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/ miesiąc;
3)  dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/ miesiąc.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będzie można składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 21 od dnia 2 stycznia 2014 roku.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w zakładce ‘Druki do pobrania’, bądź bezpośrednio w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów.

Bliższych informacji chętnie udzielają pracownicy działu pod numerem telefonu: 32 388 95 62, są one również dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Dodatki mieszkaniowe.