Uwaga!W związku z planowanymi pracami remontowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w pokoju nr 3 informujemy, że w dniach 21 – 28 listopada 2018 r. pracownicy Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych zajmujący się obsługą środków PFRON (dotyczy dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Aktywnego Samorządu), będą przyjmować strony w pokoju nr 136 (II piętro). Budynek wyposażony jest w windę.