LOGO MOPRLogo Straży Miejskiej w BytomiuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspólnie ze Strażą Miejską w Bytomiu od dnia 01 listopada 2018r. rozpocznie działania mające na celu dotarcie do osób bezdomnych nie objętych pomocą instytucjonalną, dzięki którym osoby te nie będą skazane na doświadczanie negatywnych konsekwencji okresu zimowego. Powyższe działania odbywać się będą pod nazwą „Bytomski zimowy patrol”.
W ich ramach, w okresie od 01 listopada 2018r. do 31 marca 2019r. kontrolowane będą dworce, parki, klatki schodowe, strychy, koczowiska, pustostany, ogródki działkowe oraz inne miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie Miasta Bytom.
Pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi podczas prowadzonych działań (patroli) będą namawiać wszystkich spotkanych bezdomnych do skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni, informować o zakresie możliwej do uzyskania pomocy, a także reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby bezdomnej.
Podczas prowadzonych działań zostanie również stworzona mapa miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie Miasta Bytomia, która umożliwi w przyszłości planowanie działań ukierunkowanych na pomoc tym osobom oraz planowanie kolejnych patroli.