Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na sześć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (436 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (875 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (214 KB)

15-10-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (483 KB)

16-11-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (262 KB)