Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Asystent rodziny w Dziale Wsparcia Rodziny
3 etaty - 3 osoby

Ogłoszenie .pdf (641 KB)

Termin składania dokumentów: 20 września 2018 r.