Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w nawiązaniu do uchwały nr  LXV/854/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie reorganizacji Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami schronienia działający dotychczas w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom został włączony do struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPR rozpoczął swoją działalność od 16 lipca przy ul. Wrocławskiej 46. OIK dysponuje 16 miejscami pobytu, świadczy tymczasową pomoc w postaci schronienia w warunkach zagrożenia życia bądź zdrowia.
Ośrodek jest czynny cały rok przez 7 dni w tygodniu w zakresie miejsc pobytowych, natomiast pomoc specjalistów  można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00.

Z pracownikami OIK można skontaktować się telefonicznie 533 302 078.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w szczególności z uwagi na kryzys wynikający z:

 • przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz wykorzystania seksualnego,
 • przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych,
 • przewlekłej choroby, żałoby,
 • przeżywania gwałtownych, niekorzystnych zmian w życiu (np. utrata pracy, zagrożenia chorobą),
 • trudności związanych z wejściem w nowy etap życia (np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę),
 • zagrożenia suicydalnego,
 • przeciążenia psychicznego, życia w przewlekłym stresie, zdarzeń losowych (np. katastrofy budowlane)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysu, udzielając pomocy w szczególności:

 • psychologicznej
 • pedagogicznej
 • terapeutycznej (indywidualnej i grupowej)
 • doradczej
 • interwencyjnej
 • socjalnej
 • schronienia

Ponadto OIK prowadzić będzie program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.