Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU

ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom
 centrala - 32 388-67-00
 faks - 32 281-80-93
NIP: 626-033-51-20
Regon: 003449284

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.
Ośrodek realizuje zadania ośrodka pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR)


GODZINY PRACY MOPR BYTOM
poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

UWAGA: godziny pracy są inne niż przyjmowania stron

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW STRONY SĄ PRZYJMOWANE
PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ W SEKRETARIACIE PRZEZ:

DYREKTORA - Rafała Szpaka
we wtorki w godzinach 9.00-11.00

ZASTĘPCÓW DYREKTORA
w czwartki w godz. 10.00-12.00

PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ KIEROWNIKÓW OŚRODKA

PS - Dział Pomocy Środowiskowej - środa 10.00-12.00
PR - Dział Realizacji Świadczeń - środa 9.00-11.00
DS - Dzial Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - środa 10.00-12.00
DU  - Klub Integracji Społecznej - poniedziałek 9.00-12.00
DN - Noclegownia - poniedziałek 10.00-12.00
SR - Dział Świadczeń Rodzinnych - poniedziałek 11.00-13.00
SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności - poniedziałek 11.00-13.00
SD - Dział Dodatków Mieszkaniowych - środa 13.00-15.00
SU - Zespół Pomocy Materialnej dla Uczniów - środa 12.00-14.00
DD - Dział Wsparcia Rodziny - środa 10.00-12.00
Przewodnicząca PZON - wtorek 10.00-11.30


 

Przypominamy, iż informacje, które są chronione ustawą o ochronie danych osobowych nie są udzielane przez telefon (np. informacje o przyznanych świadczeniach, terminach wypłat itp.)

 

Komórka organizacyjna

Adres/kontakt

Dodatkowe informacje

SR – Dział Świadczeń Rodzinnych

kierownik
Małgorzata Podlewska

Strzelców Bytomskich 21, I piętro
informacja - 32 388-86-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łużycka 12,
tel. 32 438 65 00
oraz
32 438 65 01

faks 32 388-86-15

przyjmowanie stron:

Łużycka 12
poniedziałek i środa od 8.00 do 17.30
wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00

Strzelców Bytomskich 21
poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 12.30 do 16.00
wtorek - piątek od 8.30 do 11.00

SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności

kierownik
Katarzyna Janak

Strzelców Bytomskich 21, II piętro
faks 32 388-86-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informacja - 32 388-86-16

przyjmowanie stron:

Łużycka 12
poniedziałek i środa od 8.00 do 17.30
wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00

Strzelców Bytomskich 21
poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 12.30 do 16.00
wtorek - piątek od 8.30 do 11.00

SD – Dział Dodatków Mieszkaniowych

kierownik
Maria Brzozowska

Strzelców Bytomskich 21, IV piętro
informacja – 32 388-86-30

przyjmowanie wniosków
(Łużycka 12) - 32 438-65-01
pon., śr. -  8:00-17:30
wt., czw., pt. - 8:00-15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie stron:

Łużycka 12
poniedziałek i środa od 8.00 do 17.30
wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00

Strzelców Bytomskich 21
poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 12.30 do 16.00
wtorek - piątek od 8.30 do 11.00

SU - Zespół Pomocy Materialnej dla Uczniów

kierownik
Anna Wypiór

Łużycka 12,
tel. 32 438 65 03 i 438 65 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik: 32 438 65 02

przyjmowanie stron:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 12.30 do 16.00
wtorek-piątek od 8.30 do 11.00

SI - Zespół obsługi informatycznej

koordynator
Marcin Marek

Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PR – Dział Realizacji Świadczeń

kierownik
Wojciech Bochenek

Strzelców Bytomskich 16, I piętro
informacja - 32 388-67-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 728 - kierownik działu
wew. 732 - informacje w sprawie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji administracyjnych z zakresu zasiłków celowych, okresowych, stałych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ogólna informacja w sprawie możliwości odbioru decyzji administracyjnej dot. pomocy przyznanej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
wew. 733 - informacja w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pogrzebów, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
wew. 729 - współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania

wydawanie decyzji - pokój 112

przyjmowanie stron:
poniedziałek-piątek 8.00-14.00

ZLECENIA w godzinach 13.30-14.00

(przerwa 11.30-12.00)

PS – Dział Pomocy Środowiskowej

kierownik
Krzysztof Skuza

Strzelców Bytomskich 16, I piętro
informacja – 32 388-67-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie stron:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek - 14.00-17.00
wtorek-piątek - 8.00-10.00

kierownik przyjmuje strony
w środę w godzinach 10.00-12.00

Zespół psychiatryczno-środowiskowy
ul. Piłsudskiego 67, tel. 32 832 92 90

godziny przyjmowania stron:
poniedziałek-piątek 8.00 - 11.00

OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

p.o. kierownika
Marta Szmelcer

Wrocławska 46, 41-902 Bytom
tel. 533 302 078

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udzielanie schronienia całodobowo

Przyjmowanie osób, rodzin:
poniedziałek-piątek
7.30-20.00

kierownik przyjmuje
we wtorki w godzinach
10.00-12.00

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu

przewodnicząca
Marta Szmelcer

Siedziba:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 21 (IV piętro, pokój nr 47)

tel. 32 388-95-75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku

przewodnicząca przyjmuje we wtorki od 9.00-12.00

FK – Dział Finansowo Księgowy

główny księgowy
Małgorzata Lorenz

zastępca głównego księgowego
Anna Hapeta

Strzelców Bytomskich 16, II Piętro

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KASA PARTER
- w poniedziałki, środy i piątki wyłącznie wypłaty świadczeń klientom Ośrodka*,
- we wtorki oraz czwartki będą przyjmowane wszelkie wpłaty od klientów Ośrodka,
- we wtorki oraz czwartki umożliwia się dokonywanie wypłat,
klienci, którzy będą dokonywać wpłat będą mieli pierwszeństwo przed klientami odbierającymi świadczenia;
* nie dotyczy opiekunek regulujących odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

wypłata zasiłków celowych, świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przyjmowanie wpłat z różnych tytułów, obsługa kasowa Ośrodka, wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i okresowych, przyjmowanie wpłat za karty parkingowe, obsługa kasowa PFRON

czynna:
poniedziałek 9.30-15.30
wtorek-czwartek 9.30-14.00
piątek 9.30-12.30

DK – Dział Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

kierownik
Urszula Suliga

Strzelców Bytomskich 16, I piętro
  informacja - 32 388-67-25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Ośrodka
Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-00 lub 32 281-30-23
faks 32 281-80-93
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

FA – Dział Administracyjny

kierownik
Joanna Klimkiewicz

Strzelców Bytomskich 16, II Piętro
tel. 32 388-67-54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienia publiczne:
tel. 32 388-67-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magazyn MOPR

wydawanie pomocy rzeczowych
czynny:
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00
przerwa 11.00-12.00
(obsługa wewnętrznych placówek MOPR)

DD – Dział Wsparcia Rodziny

kierownik
Katarzyna Sośniecka

Strzelców Bytomskich 21, III Piętro
informacja – 32 388-61-52
Pracownicy socjalni – 32 388-61-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek - 14.00-17.00
wtorek-piątek - 8.00-10.00

DS - Dział Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

kierownik
Joanna Domoracka

Informacje dot. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
Strzelców Bytomskich 16, Parter
informacja – 32 388-67-03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dot. Bytomskiej Karty Seniora:
Strzelców Bytomskich 16, Parter
informacja – 32 388-67-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dot. kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej:
Strzelców Bytomskich 16, Parter
informacja – 32 388-67-11
i 14 (pracownicy socjalni)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie stron:
 poniedziałek - 14.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-12.00

wnioski w zakresie
rehabilitacji społecznej - pokój nr 3

wnioski dotyczące wydania
Bytomskiej Karty Seniora - pokój nr 12

pracownicy socjalni przyjmują w pokoju nr 14:
poniedziałek - 14.00-17.00
wtorek-piątek - 8.00-10.00

DZ - Inspektor ds. Kontroli

Piotr Kuźniecow

Strzelców Bytomskich 16, Parter
tel. 32 388-67-08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DI - Inspektor ds. przeciwpożarowych

Zbigniew Łata

 

 

SE – Dział Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów

kierownik
Beata Żukowska

Strzelców Bytomskich 16, I Piętro
tel. 32 388-67-43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DO – Zespół Organizacyjno-Prawny

Barbara Baron

Strzelców Bytomskich 16, II Piętro
tel. 32 388-67-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DB – Inspektor ds. BHP

Adam Pisarczuk

Szymały 122B, 41-933 Bytom
tel. 32 289-85-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DW – Audytor wewnętrzny

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON

przewodnicząca
Anita Korasadowicz

Siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 16, Parter
tel. 32 388-67-04 lub 282-18-67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie wniosków – pokój nr 4 (parter)

Przyjmowanie stron:
poniedziałek - 8.30-17.00
wtorek-czwartek - 8.00-14:00
W PIĄTKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Bytomiu wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich.

DU – Klub Integracji Społecznej

kierownik
Barbara Ender

ul. Powstańców Warszawskich 14,
tel. 32 281-01-85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DN – Noclegownia

kierownik
Adam Tomaszewski

ul. Kosynierów 26,
tel. 32 387-63-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DY - Inspektor Ochrony Danych

Robert Osypka

Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.