Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (277 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (135 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (63 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (277 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (177 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (175 KB)

Oświadczenie dotyczące dźwigu osobowego (windy, platformy) .pdf (210 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (231 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (130 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (66 KB)

Oświadczenie o wyborze opiekuna .pdf (79 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (261 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (133 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (120 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (140 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (121KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (238 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (63 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (289 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (1155 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (648 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (188 KB)