Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

 

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (277 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (135 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (63 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (277 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (177 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (175 KB)

Oświadczenie dotyczące dźwigu osobowego (windy, platformy) .pdf (210 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (231 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (130 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (66 KB)

Oświadczenie o wyborze opiekuna .pdf (79 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (261 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (133 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (120 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (140 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (121KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (238 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (63 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (289 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (1155 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (648 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (188 KB)


Moduł I

A1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - A1 .pdf (497 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4d - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu .pdf (500 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

A2 i A3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - A2 .pdf (448 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4d - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

A4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - A4 .pdf (495 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B1, B3 i B4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej (w przypadku osoby niepełnoletniej dot. obszaru B1 i B4) .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B1, B3, B4 .pdf (506 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4b - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień znaczny) .pdf (506 KB)
Załącznik nr 4c - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją obu kończyn górnych .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4f - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień umiarkowany) .pdf (501 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B2 .pdf (499 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4b - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień znaczny) .pdf (506 KB)
Załącznik nr 4c - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją obu kończyn górnych .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4f - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień umiarkowany) .pdf (501 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B5 .pdf (491 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C1 .pdf (352 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4h - zaświadczenie lekarskie .pdf (529 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C2 .pdf (421 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - C3 .pdf (429 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4a - zaświadczenie lekarskie .pdf (501 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Załącznik nr 8 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (325 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - C4 .pdf (439 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4a - zaświadczenie lekarskie .pdf (501 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Załącznik nr 9 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (327 KB)
Załącznik nr 10 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (326 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego dla wózka ręcznego

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C5 .pdf (502 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4e - zaświadczenie lekarskie .pdf (515 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - D .pdf (414 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

Moduł II

Wniosek .pdf (685 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 5 - zaświadczenie z uczelni .pdf (377 KB)
Załącznik nr 6 - oświadczenie studenta .pdf (414 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Załącznik nr 11 - oświadczenie o szczególnych utrudnieniach i stypendium .pdf (177 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Oświadczenie składane przez stronę .pdf (258 KB)