Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

Oświadczenie strony .pdf (189 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (351 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (185 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (71 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (112 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (183 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (291 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (234 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (114 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (180 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (235 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (272 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (50KB)

Oświadczenie opiekuna .pdf (113 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (181 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (114 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (183 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (345 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (169 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (182 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (180 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (112 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (76 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (373 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (619 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (637 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (371 KB)


Moduł I

Obszar A1

Obszar A2

Obszar B1

Obszar B2

Obszar C2

Obszar C3

Obszar C4

Obszar D

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym