Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

W chwili obecnej udziela się wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności polegającym na:

  • udzielaniu konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
  • prowadzeniu mediacji rodzinnych,
  • pomocy prawnej,
  • asyście rodzinnej.

Psycholog

Agnieszka Borkowska
przyjmuje przy ul. Strzelców Bytomskich 21,
III piętro, pok. 33, tel. 32 388 61 56

Mediator

Katarzyna Dębska
przyjmuje tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu przy ul. Strzelców Bytomskich 21,
III piętro, pok. 38, tel. 32 388 61 51, 692 280 519

Konsultant prawny

Anna Kodrębska
przyjmuje przy ul. Powstańców Warszawskich 14,
tel. 32 281 01 85