logo MOPRJeśli jesteś osobą:

  • aktywną,
  • zaangażowaną w sprawy swojej dzielnicy, oraz najbliższego otoczenia,
  • chcesz zerwać ze stereotypowym myśleniem na temat mieszkańców Bytomia,

Zespół Projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w partnerstwie z Fundacją „Inicjatywa”, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu otwartym w ramach działań środowiskowych dla Bytomia-Śródmieścia, z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9.00 w salce parafialnej przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, ul. Jana Matejki 1.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !
* Udział w wydarzeniu bezpłatny

Projekt By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego