Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu szkoli kandydatów na rodziców zastępczych na podstawie amerykańskiego programu PRIDE (Parent Resources for Information, Developement and Education) zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

PRIDE jest specjalistycznym programem powstałym na bazie analizy umiejętności, jakie powinni posiadać rodzice wychowujący nie swoje (w sensie biologicznym) dzieci. Po przeprowadzonych badaniach umiejętności te pogrupowano w 5 kompetencji:

  • umiejętności opiekuńcze,
  • zaspokajanie potrzeb rozwojowych,
  • podtrzymywanie więzi z rodziną biologiczną dziecka,
  • ułatwianie nawiązywania przez dziecko trwałych i bezpiecznych więzi,
  • praca w profesjonalnym zespole.

Szkolenie w ramach programu PRIDE obejmuje 55 godzin warsztatów. Jednym z zadań jest przekazanie przyszłym rodzicom pewnych konkretnych informacji na temat systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Sesje PRIDE mają charakter typowo warsztatowy, co umożliwia poznanie konkretnych technik i daje okazję do ich przetrenowania. Odbywają się też spotkania z psychologiem i pedagogiem. Zakończeniem okresu przygotowawczego do roli rodziny zastępczej jest pozytywne zaopiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą przez komisję kwalifikacyjną MOPR. Proces wyłaniania kandydatów trwa około pół roku.

Aby zostać rodziną zawodową lub prowadzącym rodzinny dom dziecka należy odbyć dodatkowe szkolenie w wymiarze 30 godzin.