Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

LOGO EFS


Projekt jest skierowany do 582 osób (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób niepełnosprawnych). Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące miasto Bytom, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez MOPR w Bytomiu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych (do pobrania poniżej) i złożenie ich u pracownika socjalnego w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Formularze rekrutacyjne do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” CZĘŚĆ I .pdf (429KB)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” CZĘŚĆ II .pdf (426KB)