Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w trybie pozakonkursowym na lata 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie .pdf (1,91MB)
Karta zgłoszenia partnera do projektu .doc (43KB)

06-08-2015
Rozstrzygnięcie naboru .pdf (222KB)